Ved AKUT skade | A/B Birkebakken II

A/B Birkebakken II

Ved AKUT skade

VED AKUT SKADE I DIN BOLIG

Hvis der er fare for følgeskader, tilkald den nødvendige håndværker for at stoppe skaden,
Dokumenter skaden med billeder.

Efterfølgende kontaktes bestyrelsen uophørligt, indtil der er kontakt til bestyrelsen, således der kan foretages en besigtigelse, og evt. forsikringsskader kan blive behandlet korrekt.

Ved “ikke akutte” fejl:
Bestyrelsen skal altid besigte “ikke akutte fejl”, inden håndværker tilkaldes.
Sker det ikke vil regninger stilet til foreningen blive afvist, og boligen skal selv betale for håndværkeren.

Almindelig vedligeholdelse af Varmeforsyningen eller hvis der opleves fejl => Kontakt til Bestyrelsen.
Kloarkeringen uden for boligen er foreningens ansvar => Kontakt bestyrelsen

Vedligeholdelse og fejl på vand- og afløbsinstalationer i boligen er boligens ansvar.

Kontakt bestyrelsen hvis du er i tvivl.

Håndværkere der kender foreningen